Frühlingslied

Kiebitzpaar vor der Kopulation
Kiebitzpaar vor der Kopulation, Elbmarschen bei Wedel. Mirko Thiessen, 29. April 2007. Wikimedia (CC-by-sa-2.5)

Olof von Dalins „Vårvisa“ über das Erwachen der Frühlingsgefühle, vertont von Sven-Eric Johanson und interpretiert von Martin Bagge und Mikael Paulsson. (Proprius förlag. BRCD 9166)

Fort, was hochgestellt,
daß der Gang der Welt
fort von unserm Maß sich wende:
Ach, du Frühling mild,
herrschest im Gefild
und dem Winter machst ein Ende!
Stiere, Kühe, Kälber
und der Bauer selber
springen froh in Hag und Hügel,
Hahn bei seinem Huhn
hat vergessen nun,
daß er schmort bald als Geflügel.

Bort med höga ting!
Lät man världens ring
över vårt begrepp sig vända!
Ack, du vackra vår,
som nu råda får
och på vintren gör en ända!
Gumma, dräng och piga,
oxe, ko och kviga,
kalv och lamm i glädje hoppa;
tuppen med sin fru
har förgätit nu,
att han en gång skall bli soppa.

Sieh: der junge Stier
Kuh nimmt ins Visier,
und die Geiß krümmt sich zum Bocke,
Schaf zum Schafbock will,
spürt, es ist April
unter jeder Wollelocke.
Aber Marjo, Kleine,
sieh, der Ochs alleine
brüllt mit hungrigem Gefühle.
Denk, es gäbe schier
nur die Freßbegier!
Glaub mir, das wär’n andre Spiele.

Si, hur stuten går
och med hornen slår!
Geten krummar sig för bocken.
Tackan, yr och vill,
uppfylld av april,
roar all den ludna flocken.
Men, min Marjo lilla,
oxen bölar illa;
månn man fodret honom nekar?
Tänk, om det vor‘ allt
och vår boskap svalt!
Tro mig, det blev andra lekar!

Meine Marjo, komm,
bist mir lieb und fromm
in der Not wie im Vergnügen:
Hab ich dich und Brot,
will ich mich dem Tod
selbst von fünfzehn Kälbern fügen:
Fünfzig fette Hennen,
dreißig Gänse können
nie von dir mich jemals trennen.
Ja, der Teufel weiß,
daß in Liebe heiß
meine Augen für dich brennen.

Dock, min Marjo, kom!
Bästa egendom
är du mig i nöd och nöje.
Har jag dig och bröd,
femton kalvars död
vill jag då se an med löje;
femti höns och flera,
tretti gäss och mera
skulle jag för dig ej akta;
själva katten vet,
med vad kärlighet
mina ögon dig uppvakta.

✧ ✧ ✧

Übersetzung: K-R Utschick

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

 characters available