> Läs om Bellman och hör Bellman-visor på bellman.net.

> Hör och se Thord Lindé m.fl. på youtube.com.

> Läs i Svenskt biografiskt lexikon på riksarkivet.com.

> Anacreon-Blog på Facebook

> Sök i Bellmans Verk på språkbanken.se. NB! I följd av kådfel ger sökning efter ord med omljud inget resultat.
Exempel: Hitta dikten med versraden ‘Kom Nöjets Gud vi vänta dig’

1. Välj i sökformulärets fält “Visa”: alla rader.
2. Skriv i sökfältet ett av de ord, som saknar omljud (t.ex. Gud).
3. På resultat­listan kan du nu - med Ctrl+F - söka och se de resultat där ordet Nöjets förekommer.

Aktualiserad
23.10.2017