; översätter Fröding till tyska. Fann vägen över Bellman  link svenska