Lilla webb-antologin  link svenska

Lieder aus Schweden.
(Anthologie Lieder Lyrik aus Schweden) Lilla webb-antologin
Svensk lyrik från fyra sekler

bilder/Henry_Unton_1596.jpg

Henry Unton (1557-1596). Das Konzert. 1596

Och just vid dessa silversträngars drill
en röst mig når, som hörs blott av poeter,
Jag glömmer därvid alla små förtreter
och dricker, stolt, min ädla Sångmö till!
Evert Taube

Virvlande blad från svenska Parnassen! “Vem har nånsin kunnat tro att du skull’ födas Olympen till ro?” sjöng Bellman om Movitz, och detta skulle man kunna säga om honom själv och hans diktar­kollegor. I läsande stund (14.08.2022) upp­visar denna webb-antologi 16 diktare och vis­makare med 94 visor från tidigt 1600-tal fram till sent 1900-tal.
Varje diktare eller vis­makare visas med porträtt och text. Utom dessa visor presenteras några (än så länge 8) folk­visor; 2 av dem har blivit folk­visor även i Tysk­land!
Flertalet visor i denna samling har än så länge ej tryckts i tysk översättning.
Alla visor i original och tysk över­sättning och med en eller två youtube-inspelningar att lyssna på. Överhoppade strofer döljs vid avspelandet.

Klaus-Rüdiger Utschick

Så når du till senast infogade visa: Klicka på skalden, vars namn står i stora bokstäver; sen klicka på NÄSTA.