Sökning   Sökning med register   Sökt & hittat   Tips 

Sidsökning. Visar sidor med fullständiga texter (Fredmans epistlar och sånger). Sökfrasen kan innehålla flera ord och behöver inte ha exakt stavning.


Textsökning. Har större textbas än sidsökningen. Visar textställen med boktitel och sidnummer. Sökordet bör vara 1 ord eller ordföljd och bör ha exakt stavning.


 i originaltexter:

Fredmans Epistlar, Fredmans Sånger, Parentation över Lundholm *, Bacchi Fest *
*) med dåtida stavning efter handskrift/originaltryck
   
NB! Söka i alla Bellmans texter - dock endast efter ord UTAN OMLJUD - kan man på
http://spraakbanken.gu.se/bellman/

 i översättningar:*
   

Fredmans Episteln, Fredmans Gesänge, Trauerzeremoniell für Lundholm, Das Bacchusfest, Bellman-Liederbuch (sv/ty)

 i sekundärlitteratur: 

Paul B.Austin: Carl Michael Bellman (tyska); Beiträge zu Bellman (tyska); Ernst Brunner: Fukta din aska (tyska)

Seitensuche und Textrecherche

Seitensuche per Google: Zeigt komplette Seiten an. Textrecherche: Zeigt Fundstellen mit Buchtitel und Seitenzahl

 

Skript 21.08.2017 

TEXT-SÖKNING [kort]
Skriv eller dra ett ord till sökfältet

 

   

Helt ord [ * ]
Versal-/gemen-känslig [ ° ]   
Visa ej i Sökt & hittat