link svenska

Skript 21.08.2017 

TEXT-SÖKNING [kort]
Skriv eller dra ett ord till sökfältet

 

   

Helt ord [ * ]
Versal-/gemen-känslig [ ° ]   
Visa ej i Sökt & hittat
 Sökning   Sökning med register   Sökt & hittat   Tips 

  TEXTSÖKNINGEN hittar textställen i böcker, men inga sidor på anacreon.de. (För att hitta webbsidor på anacreon.de, använd SIDSÖKNINGEN.).

  Om textsökningen inte ger resultat, skriv bara 1 ord i sökrutan! För att hitta ‘Ack! döden är en faslig björn’, räcker det bra att söka ‘faslig’.

  Observera att det kan förekomma olika stavningar, t. ex. Bacchus, Backus, Bakus; vad, hvad, hwad; kvinna, qvinna, quinna; lov, lof, låf; ...

  Hittad text, även flera ord, kan du kopiera och använda för att söka vidare. Standardinställning är versal/gemen-tolerant. Väljer du ‘Ej versal/gemen-tolerant‘, markeras detta i ‘Sökt & hittat’ med (°).

  För att se början på en dikt, skriv:

  fe28 [ = Fredmans epistel nr 28 ]
  fs6  [ = Fredmans sång nr 6 ]
  rd10 [ = Religiös diktning nr 10 ]
  bl41 [ = Bellman Liederbuch, sid 41 ]

  Skriver du fe eller fs eller rd eller bl utan nummer, så visas begynnelse- raderna på samtliga dikter i respektive verk eller utgåva.