link svenska

Peter Dahl, en bildkonstens Bellman i våra dagar.

Av Göran Hassler.

Ur Peter Dahls Färglitografi till Fredmans epistel N:o 33

PETER DAHL är på många sätt en bildkonstens Bellman i våra dagar - frodig och sensuell, skarpsynt och avslöjande med känsla för detta livets goda liksom för dess dunkla underströmmar. Ivrig och med näsa för det aktuella och samtidigt förankrad i kulturtraditionen. Oöverträffad som tecknare - se hur han med en punkt till öga ger en gestalt en intensiv utstrålning av sensualitet.

I sina senaste monumentalmålningar sammanfattar han stora och komplicerade skeenden på en och samma duk. Skillnaden är bara den att Peter Dahl arbetar med penna och pensel, Bellman med ord och toner. Han har också drag av den bellmanska yran och respektlösheten. Liksom Bellman kan han ta en känd och välbekant förebild, forma om den för det egna syftet och göra själva lånet till ett originellt och verksamt uttrycksmedel.

När Peter för några år sedan presenterade det gigantiska arbetet med 87 litografier till Fredmans epistlar blev det en sensation i svenskt kulturliv. Var och en av de 82 sångerna illustrerades med djup förtrogenhet med tidens bild- och tankevärld på ett sätt som gjorde epistlarna aktuella och angelägna för en modern publik.

Det har varit en fantastisk upplevelse att få titta in i konstnärens verkstad och gå igenom skisser, utkast, minnesanteckningar och idéer i bild till datta stora verk Där litografierena har den mera genomtänkta och kalkylerade uttryckskraften har teckningarna ögonblicket nerv och skärpa. Trots att de ursprungligen inte gjorts för att publiceras tycker jag att de i den här boken lifter fram Bellmans verk på ett utomordentligt sätt för vår tid.

* * *

Artikeln är ett urdrag ur förordet till boken Bellman. En antologi av Göran Hassler. Hassler är chefredaktör för den välkända tidskriften “Kulturens värld” och utgivare av en rad populära antologier kring “ordens musik” och av den ovan nämnda mycket populära Bellman-utgåvan.