Carl Michael Bellman - medryckande lyrik.

zu Fredmans Epistel 33 von C M Bellman
Peter Dahl: “Mowitz kastar hatten och peruken i böljorna och dricker hela världens skål.” (Fredmans epistel 33)


Anacreon-Verlag ägnar sig i första hand åt Carl Michael Bellman (1740-95). Han förbluffade sin publik med sin otroliga improvisations- och imitationsförmåga och de mest hissnande krumbukter. Detta känns fortfarande i Fredmans epistlar och sånger och i ordensdiktningen “Bacchi Tempel”. Och man bör inte förbise den kraftfulla och mustiga religiösa diktningen “Zions Tempel” eller de vackra Djurgårdsidyllerna. En mindre del av Bellmans omfattande diktning har blivit översatt till mer än 20 språk. Idag kan konstateras att Bellmans verk obestridligen tillhör världslitteraturens vackraste pärlor.

 link svenska