Bellmans verk i överblick
enligt Bellmanssällskapets Standardupplaga vol. 1-19. Översättningar: Klaus-Rüdiger Utschick

>> Förteckning fullständig   Enstaka texter tillgängliga här   ❀❀ Alla texter tillgängliga här

 • 1. Fredmans Epistlar  Fredmans Episteln  >>   ❀❀


  • Texter som kan laddas ner: 83

 • 2. Fredmans Sånger  Fredmans Gesänge   >>   ❀❀  • Texter som kan laddas ner: 66

 • 3. Bacch. Kväden & En Stuv Rim   Bacch. Gesänge & Reimrolle  >   ❀  • Texter som kan laddas ner: 7

 • 4.-5. Bacchi Orden  Der Bacchusorden  >>


 • 6. Dramatiska arbeten  Divertissements  >>


 • 7. Till Gustaf III & Konungahuset  An Gustaf III. & das Königshaus  >  • Texter som kan laddas ner: 1 (Nr. 42)

 • 8.-12. Dikter till Enskilda  Gelegenheitsgedichte  ❀  • Texter som kan laddas ner: 9

 • 13.-14. Ungdomsdikter  Jugendgedichte  ❀  • Texter som kan laddas ner: 16

 • 15. Religiös diktning  Religiöse Dichtung  >>   ❀  • Texter som kan laddas ner: 5

 • 16. Politisk och patriotisk diktning  Politische Dichtung   >> • 17. Efterskörd  Nachlese  ❀  • Texter som kan laddas ner: 15

 • 18. Hwad Behagas?  Satireblatt “Hwad Behagas?” und Briefe


 • 19. Översättningar  ÜbersetzungenInfogade stycken: 202
Senast infogade
24.07.2022: Vol. 11, Dikter till Enskilda IV, nr 9
07.03.2022: Vol. 11, Dikter till Enskilda IV, nr 24
04.10.2021: Vol. 13, Ungdomsdikter I, nr 7
22.02.2021: Vol. 17, Efterskörd, nr 88
22.07.2020: Vol. 13, Ungdomsdikter I, nr 1