Bellmans verk i överblick
enligt Bellmanssällskapets Standardupplaga vol. 1-19. Översättningar: Klaus-Rüdiger Utschick

>> Förteckning fullständig   Enstaka texter tillgängliga här   ❀❀ Alla texter tillgängliga här

 • 1. Fredmans Epistlar  Fredmans Episteln  >>   ❀❀


  • Infogade stycken: 83
 • 2. Fredmans Sånger  Fredmans Gesänge   >>   ❀❀  • Infogade stycken: 66
 • 3. Bacch. Kväden & En Stuv Rim   Bacch. Gesänge & Reimrolle  >   ❀  • Infogade stycken: 7
 • 4.-5. Bacchi Orden  Der Bacchusorden  >>


 • 6. Dramatiska arbeten  Divertissements  >>


 • 7. Till Gustaf III och Konungahuset  An König u. Königshaus  >  • Infogade stycken: 1
 • 8.-12. Dikter till Enskilda  Gelegenheitsgedichte  ❀  • Infogade stycken: 9
 • 13.-14. Ungdomsdikter  Jugendgedichte  ❀  • Infogade stycken: 16
 • 15. Religiös diktning  Religiöse Dichtung  >>   ❀  • Infogade stycken: 5
 • 16. Politisk och patriotisk diktning  Politische Dichtung   >> • 17. Efterskörd  Nachlese  ❀  • Infogade stycken: 15
 • 18. Hwad Behagas?  Satireblatt “Hwad Behagas?” und Briefe


 • 19. Översättningar  ÜbersetzungenInfogade stycken: 202
Senast infogade
04.10.2021: Vol. 13, Ungdomsdikter I, nr 7
22.02.2021: Vol. 17, Efterskörd, nr 88
22.07.2020: Vol. 13, Ungdomsdikter I, nr 1
23.01.2020: Vol. 14, Ungdomsdikter II, nr 31
19.01.2020: Vol. 14, Ungdomsdikter II, nr 171