; Anthologie-Projekt Dan Andersson  link svenska

Antologi-projekt
Dan Andersson
Dalarna Motiv

Die Schneeharfe. Ausgewählte Gedichte von Dan Andersson. Vorwort von Knut Warmland

Die Schneeharfe. Schwarze Lieder von Dan Andersson’ (titeln är tagen från Dan Anderssons dikt ‘Snöharpan’), med kolteckningar av Eberhard Zietz, innehåller de nedan nämnda 78 dikter i tysk översättning. Det är dikter ur Kolvaktarens visor (1915), Svarta Ballader (1917) och strödda dikter, därav   • dikter till romanen Det kallas vidskepelse (1916)   • dikter som publicerades i politiskt engagerade tidningar och   • opublicerade dikter som hittades i skaldens papper efter hans död. Dateringsuppgifterna grundar på Dan Anderssons dikter, Stockholm 2001, utgivna av Thorstein Bergman och Gösta Ågren.    ⇒ Några Dikter… 

Klaus-Rüdiger Utschick

KOLVAKTARENS VISOR

1913-15

Visa vid kolvakten

Kolvaktaren

Gengångare

Pajso

I timmerkojan på Sami

Gunnar Vägman

Jag väntar

Sizzi

Gässen flytta

Sista natten i Paindalen

Vårkänning

Jöns Lekares kvinnor

Helgdagskväll i timmerkojan

När Gasken dog

Tjuvskytten

Hemlängtan

LIEDER DES KOHLEWÄCHTERS

 

Lied bei der Kohlewacht

Der Kohlewächter

Die Wiedergänger

Der Pajso

In der Holzhütte in der Finnmark

Gunnar Vägman

Ich warte

Sizzi

Gänse ziehen

Die letzte Nacht im Paindal

Frühlingsahnung

Die Frauen von Gaukler Jöns

Feierabend in der Holzhütte

Als Gasken starb

Der Wildschütz

Heimweh

SVARTA BALLADER

1914-17

Tiggarn från Luossa

En spelmans jordafärd

Spelmannen

Karis-Janken

Tiggar-Stinas middagssång

Hemlös

Visa

När mor dog

Minnet

Till min syster

En gamling

Syner

Predikaren

Purgatorium

Vaggsången vid Kestina

Gillet på vinden

SCHWARZE BALLADEN

 

Der Bettler von Luossa

Spielmanns Erdfahrt

Der Spielmann

Karis-Janken

Bettel-Stinas Mittagsgesang

Obdachlos

Eine Weise

Als Mutter starb

Die Erinnerung

An meine Schwester

Ein Alter

Gesichte

Der Prediger

Purgatorium

Wiegengesang bei Kestina

Das Fest in der Dachkammer

ENSKILDA DIKTER

1905-13

Jag önskar …

Till min Märta

Jag är led vid att halvdöd leva …

Brynhilda

EINZELNE GEDICHTE

 

Ich wünschte …

An meine Märta

Ich bin ’s leid, wie halb tot zu leben …

Brünhilde

1914

Hämnaren

Krig

Krigssång

Frestaren

Vaggvisa

 

Fehde

Krieg

Kriegsgesang

Der Versucher

Wiegenlied

1915

Per Ols Per Erik I

Bränn-mors visa

 

Per Ols Per Erik I

Bränn-Mutters Weise

1916

Laolands uggla

Spådomen om varma källorna

Olles förbund med makterna

 

Laolands Eule

Die Verheissung der warmen Quellen

Oles Pakt mit den Mächten

1917

En visa till fiol

Handling

Jungman Jansson

En dåres syn

Hades

En visa i tacknämelighet

Vid broder Joachims avresa till skogarna

Julvisa i Finnmarken

Nyår

 

Eine Weise zur Fiedel

Handlung

Jungman Jansson

Sicht eines Toren

Hades

Ein Lied in Dankbarkeit

Bei Bruder Joachims Abreise in die Wälder

Weihnachtslied in der Finnmark

Neujahr

1918

Dryckesvisa med Kristidsrefräng

Torpedsången

En skön sång om Potatis

Andens skara

I dag klev jag opp …

Kålrotens förmaningstal

Per Ols Per Erik II

Kväde till livsmedelsnämnden

Kväde tillägnat all den bränslekommissionens ved

Kväde till den svenske diversehandlaren Noaksson

Kväde, diktat och sjunget på farstubron …

En Morgondröm

Snöharpan

Likpredikan

En Svart Ballad

Kung Brännvin

Jag är …

Höstmelodi

 

Trinklied mit Krisenzeit-Refrain

Torpedo-Song

Hoffnungsvolles Kartoffellied

Die geistliche Schar

Ich sprang heute auf …

Kohlrabis Mahnrede

Per Ols Per Erik II

Gesang an das Lebensmittelamt

Gesang zugeeignet allem Holz der Brennstoffkommission

Gesang an den schwedischen Krämer Noaksson

Gesang, gedichtet und gesungen im Windfang …

Ein Morgentraum

Die Schneeharfe

Leichenpredigt

Eine schwarze Ballade

König Branntwein

Ich bin …

Herbstmelodie

1920

Minnet

En gång i min ungdom

Hos den äldste förläggaren

Åska (1920 ?)

En visa i ensamhet

 

Die Erinnerung

Im Lenz meiner Jugend

Bei dem ältesten Verleger

Ungewitter

Ein Lied in Einsamkeit