; Svensk lyrik i tysk tappning  link svenska
Bellman mit Pfeife

Anacreon-Verlag. Svensk lyrik i
tysk tappning . Från Dalin till FerlinCarl Michael Bellman (1740-95) Bellman, Sveriges störste skald, erhöll heders­titeln ”Den svenske Anakreon” på unga år och blev på så sätt jämnställd med denne antikens legendariske sångare - och han förbluffade med sin makalösa improvisations- och imitationsförmåga.

Olof von Dalin (1708-1763) Dalin var historiker, politiker, samhälls­kritiker, språk­förnyare und Gustaf III:es lärare och kan ses som svenska folkets förste nationalskald. Bellman såg honom som före­bild.

Gustaf Fröding (1860-1911). Fröding ger oss inblick i levnads­förhållandena som rådde i 1800-talets slut­skede, hans skildringar är ibland nyck­fulla och glada, ibland dystra och betryckande. Och han livar upp historiska och mytologiska före­teelser. Fröding är ord­musikens oöver­träfflige mästare.

Nils Ferlin (1798-1961). Ferlin är Sveriges populäraste lyriker tiderna igenom. Den samlade upplagan uppnås inte ens av hans mästare Gustaf Fröding. Ferlin tyckte om att klä ut sig : och spela roller: vagabondens, nasarens, clownens, cirkus­artistens, lekarens.